ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท: บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั่น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท: 0107537000149
โทรศัพท์: (66) 2261-2518-22
โทรสาร: (66) 2261-2548-9
เว็บไซต์บริษัท: www.apthai.com
ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงาน: 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: (66) 2264-0777
โทรสาร: (66) 2264-0790