บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยคุณ อนุพงษ์ อัศวโภคินและคุณพิเชษฐ วิภวศุภกร ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านการควบรวมกิจการกับบริษัท พื้นสำเร็จรูป พีซีเอ็ม จำกัด(มหาชน)

ซึ่งทำธุรกิจผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2537 โดยก่อนหน้าที่จะมีการควบรวมกิจการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พื้นสำเร็จรูป พีซีเอ็ม จำกัด (มหาชน)

ภายหลังการควบรวมกิจการกับบริษัท พื้นสำเร็จรูป พีซีเอ็ม จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และได้จัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ดำเนินธุรกิจแผ่นพื้นสำเร็จรูป ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100%

ต้นปี 2547

บริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ให้กับบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพื่อแลกกับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) จาก 19.8% ที่บริษัทถืออยู่เดิม มาเป็น 64.73% ในปี 2548 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ และโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลักษณะการประกอบธุรกิจชัดเจน โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) จากเดิมที่ถือหุ้นอยู่ในอัตรา 64.73% เป็น 43.82% 24.02% และ 19.96% ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ตามลำดับ ทำให้โครงสร้างธุรกิจของบริษัทมีเพียงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 บริษัทได้ดำเนินการขายหุ้นในบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งหลังจากการขายหุ้นดังกล่าว บริษัทจึงไม่เหลือการลงทุนในบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,859 ล้านบาท ธุรกิจหลักของบริษัทได้แก่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย บริษัทและบริษัทในเครือมีการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์หลักคือ บ้านกลางกรุง บ้านกลางเมือง Biztown The City The Centro THE ADDRESS RHYTHM และ Life โดยจะเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยในทำเลที่ตั้งในเขตเมือง ระดับราคาประมาณ 2.6-12 ล้านบาท ในปี 2553

บริษัทได้ขยายแบรนด์ใหม่ อันได้แก่ The Palazzo ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว ในระดับราคา 10-30 ล้านบาท The Pleno โครงการทาวน์เฮ้าส์ ในระดับราคาประมาณ 2 ล้านบาท และ Aspire โครงการคอนโดมิเนี่ยม ในระดับราคา 1.4-2.5 ล้านบาท

และล่าสุดปี 2555

บริษัทได้นำเสนอบ้านเดี่ยวในเมืองโครงการแรก ภายใต้แบรนด์ SOUL ในระดับราคา 18-25 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมหรู ใจกลางสุขุมวิท Galerie rue de 39 ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง 88 ยูนิตโดยเริ่มต้นที่ราคายูนิตละ 30 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)”