อนุพงษ์ อัศวโภคิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายที่ทุกภาคธุรกิจต้องทำงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ตลอดจนความรุนแรงของสถานการณ์โรคระบาดก็ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องอย่างเลี่ยงไม่ได้ 2 ปีที่ผ่านมาวัคซีนคือความหวัง แต่วันนี้ในโลกแห่งความเป็นจริง โอกาสการเกิดขึ้นของสายพันธุ์ใหม่ ๆ ถือเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากมาก ถ้ามองโควิด-19 เป็นจุดศูนย์กลางของวิกฤต วันนี้โควิด-19 เปรียบเหมือนพายุที่ก่อกำเนิดพายุลูกใหม่ไปเรื่อย ๆ ซึ่งใครจะคาดคิดว่าโอไมครอนจะสร้างความปั่นป่วนขนอีกครั้ง และนั่นสะท้อนให้เห็นว่าเรายังคงหลีกเลี่ยงจากวิกฤตการณ์นี้ไปได้ยาก เพราะฉะนั้นการดำเนินธุรกิจจะยังคงต้องเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้วันนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวบ้างแล้วก็ตาม

แต่อย่างไรก็ดี ผลจากการปรับองค์กรให้ทุก Business Unit เป็นผู้นำอิสระ (Independent Responsible Leaders) ที่แข็งแกร่งด้วยตนเอง ภายใต้ความเชื่อที่ว่า การที่เราให้อำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระแก่คนทำงานผู้ที่อยู่ใกล้ชิดลูกค้าโดยตรง จะทำให้ AP สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโลกที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพกว่าอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่คนเพียงไม่กี่คนในองค์กร และนั่นถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่นำพาความสำเร็จมาให้กับ AP ท่ามกลางการ reset ครั้งใหญ่นี้ โดยปี 2564 ที่ผ่านมา ถือว่าเราสร้างผลการดำ เนินงานได้ดีที่สุดในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทั้งในมิติของรายได้และยอดขาย โดยเรามีรายได้รวมจากสินค้าแนวราบ กลุ่มคอนโดมิเนียม (100% JV) และธุรกิจอื่น ๆ ได้สูงถึง 40,015 ล้านบาท กำไรสุทธิที่มากถึง 4,543 ล้านบาท และยอดขายปิดปีอยู่ที่ 35,050 ล้านบาท โดยมีสินค้าแนวราบทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมยังคงเป็นแรงสำคัญในการสร้างการเติบโต

ด้วย 3 กลยุทธ์สำคัญที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 1. การบริหารจัดการพอร์ตสินค้าพร้อมขายให้กระจายไปในหลากหลายทำเล ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราสามารถปิดการขายโครงการแนวราบได้มากถึง 20 โครงการ 2. Cash Flow Management การบริหารจัดการกระแสเงินสด ตลอดระยะเวลาของการเผชิญวิกฤตการณ์โรคระบาด บริษัทฯ คงรักษาเสถียรภาพทางการเงินได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ณ สิ้นปี 2564 ต่ำเพียง 0.60 เท่า และเรื่องสุดท้าย Digital Competency การสร้างความได้เปรียบด้วย Digital ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโรดแมพสำคัญที่เอพีใช้เป็นคีย์ในการเคลื่อนธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปี 2565 เรายังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเช่นเดิม แต่เพื่อการเติบโตที่มากขึ้น เราได้วางให้ปี 2565 นี้เป็นที่สุดแห่งปีกับการเดินหน้าฝ่าทุกข้อจำ กัด (AP Thailand Breakthrough) เพื่อส่งมอบชีวิตดีๆ ที่ลูกค้าเลือกเองได้ ด้วยการต่อยอดความสำเร็จจากสินค้ากลุ่มบ้านเดี่ยวไปยังตลาดใหม่ ๆ การเตรียมเปิด Big Surprise จากสินค้ากลุ่มทาวน์โฮม และ การ Boost Up ตลาดคอนโดมิเนียมให้กลับมาคกคักอีกครั้ง โดยในปี 2565 นี้ จะเป็นปีที่ AP มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรมประมาณ 65 โครงการ มูลค่ากว่า 78,000 ล้านบาท ถือเป็นจำนวนโครงการใหม่ที่มากที่สุดตั้งแต่เคยดำเนินธุรกิจมา ทั้งในพื้นที่ กทม. และการขยายไปในต่างจังหวัด และเรามั่นใจว่า EMPOWER LIVING จะยังคงเป็นเข็มทิศสำคัญในการนำพาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับเรา

ผมในนามของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ผู้ถือหุ้นและหุ้นกู้ รวมถึงพันธมิตรทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้การสนับสนุนเอพีเป็นอย่างดีเสมอมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงเชื่อมั่น และร่วมเดินทางไปกับ AP ดังเช่นเสมอมาครับ