ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการที่พัฒนาประกอบไปด้วย ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งใน

เขตชุมชน เมืองหรือใกล้ศูนย์กลางทางธุรกิจ สามารถเดินทางได้สะดวก และเน้นแบบบ้านที่มี Theme ตรงกับความต้องการผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม แต่ละทำเล ภายใต้แบรนด์ดังต่อไปนี้

บริษัทและบริษัทย่อย ทั้ง 14 บริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ใจกลางเมือง หรือในย่านที่พักอาศัย และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในตลาดระดับราคาตั้งแต่ 1.5 - 40 ล้านบาทได้

(ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคาตั้งแต่ 3-6 ล้านบาท) โครงการตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งในเขตเมืองหรือใกล้ระบบขนส่ง โดยจะพิจารณาประเภทของอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมกับทำเลและความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มในทำเลนั้นๆ ภายใต้แบรนด์ ที่แตกต่างกันในแง่ประเภทสินค้าและระดับราคา ดังนี้

โครงการ ประเภท ช่วงราคา อายุกลุ่มลูกค้า
บ้านกลางกรุง ทาวน์เฮ้าส์, บ้านเดี่ยว 10 ล้านบาทขึ้นไป 35-50 ปี
บ้านกลางเมือง ทาวน์เฮ้าส์ 4-7 ล้านบาท 28-40 ปี
Pleno ทาวน์เฮ้าส์ 1.8-2.4 ล้านบาท 30-45 ปี
BIZTOWN โฮมออฟฟิศ 6 ล้านบาทขึ้นไป 35-50 ปี
The Palazzo บ้านเดี่ยว 12-35 ล้านบาท 35-55 ปี
Soul บ้านเดี่ยว 12-30 ล้านบาท 35-55 ปี
Centro บ้านเดี่ยว 5-8 ล้านบาท 30-45 ปี
The City บ้านเดี่ยว 8-15 ล้านบาท 35-55 ปี
Galerie คอนโดมิเนียม 25-100 ล้านบาท 35-50 ปี
The Address คอนโดมิเนียม 120,000 บาท/ตร.ม. ขึ้นไป 30-55 ปี
Rhythm คอนโดมิเนียม 90,000-120,000 บาท/ตร.ม. 25-45 ปี
Life คอนโดมิเนียม 90,000 บาท/ตร.ม. 25-45 ปี
Aspire คอนโดมิเนียม 48,000-82,000 บาท/ตรม. 23-35 ปี
Coo คอนโดมิเนียม 1.2-1.5 ล้านบาท 23-35 ปี

สำหรับด้านบริการ บริษัทยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ ทำหน้าที่บริหารโครงการ และ บจก.กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท เป็นนายหน้า ตัวแทน ซื้อ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทอีกด้วย

ธุรกิจอื่นๆ

  • บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99