ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการที่พัฒนาประกอบไปด้วย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งในเขตชุมชนเมือง กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล รวมถึงได้มีการขยายโครงการไปยังเมืองหลักที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ โดยเน้นทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก และเน้นแบบบ้านที่มี Theme ตรงกับความต้องการผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม แต่ละทำเล ภายใต้แบรนด์ดังต่อไปนี้

AP THAILAND GROUP

นอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เอพียังคำนึงถึงความต้องการของลูกบ้านและนักลงทุน พร้อมมีธุรกิจบริการต่าง ๆ ในเครือเอพีที่ครอบคลุมเรื่องการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่ปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใจกลางเมืองแบบครบวงจร

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

ธุรกิจสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพชีวีต

ธุรกิจการพัฒนานวัตกรรมดีไซน์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ที่ยังไม่ถูกค้นพบของคนในสังคม

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ดิสรัปวิธีการเรียนรู้ของคนในองค์กรและคนในสังคม ด้วยกระบวนการที่เป็นสากล

PROPERTY SERVICES

บริการซ่อมแซมบ้านภายใต้มาตรฐานเอพี

รองรับการขยายตัวของการพัฒนาโครงการ สร้างมาตรฐานใหม่ให้การก่อสร้าง

พร้อมดูแลลูกค้าหลังการเข้าอยู่อาศัยด้วยบริการที่ใส่ใจ