SET : AP
10.40 THB
+0.10(0.97%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,071,548
ปรับปรุงเมื่อ: 17 สิงหาคม 2565 10:52
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
31,654
ราคาเปิด
10.30
วันก่อนหน้า
10.30
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.40 / 1,182,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.30 / 561,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.30 - 10.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.65 - 12.00