บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่: 11 ส.ค. 2564

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

วันที่: 12 พ.ค. 2564

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่: 12 พ.ค. 2564

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่: 24 ก.พ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่: 24 ก.พ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่: 24 ก.พ. 2564