SET : AP
5.70 THB
+0.15(2.70%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,041,100
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กันยายน 2563 15:59
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
68,056
ราคาเปิด
5.60
วันก่อนหน้า
5.55
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.70 / 105,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.65 / 913,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.55 - 5.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.40 - 7.95