SET : AP
6.50 THB
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,437,500
ปรับปรุงเมื่อ: 11 ตุลาคม 2562 16:37
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
22,291
ราคาเปิด
6.50
วันก่อนหน้า
6.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.50 / 646,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.45 / 3,231,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.45 - 6.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.80 - 8.55