SET : AP
10.20 THB
+0.10(0.99%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
28,991,000
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มกราคม 2565 15:07
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
291,724
ราคาเปิด
10.00
วันก่อนหน้า
10.10
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.30 / 1,712,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.20 / 2,474,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.95 - 10.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.10 - 10.20