อนุพงษ์ อัศวโภคิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2020 ที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายอย่างมาก เราเริ่มต้นปีด้วยมาตรการ LTV ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเลี่ยงไม่ได้ ตามมาด้วยวิกฤตการณ์เปลี่ยนโลกอย่าง Covid-19 และการ Lockdown ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง และยังส่งระลอกคลื่นของความเสียหายต่อเนื่องไปยังทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่ภาคธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเผชิญกับปัจจับลบที่รุนแรง ส่งผลให้ดีมานด์ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศลดลง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มคอนโดมิเนียมที่นับว่าเป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากกำลังซ่้อทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ลดลงจากวิกฤตที่เกิดขึ้น และวันนี้ผลกระทบจากปัจจัยลบดังกล่าวยังคงวนเวียนอยู่รอบๆตัวเรา และส่งผลต่อเวลาในการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่หมายถึงเศรษฐกิจทั่วโลกที่ต้องลากยาว ออกไปอีกหลายปี

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้มีการเตรียมความพร้อม องค์กรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการภายใน เพื่อตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จึงทำให้ปี 2020 ถือเป็นปีแห่งโอกาสสำหรับเอพี ไทยแลนด์ ด้วยความได้เปรียบในหลายๆด้านที่ถูกเตรียมพร้อมไว้ก่อนวิกฤตใหญ่จะมาถึง ทำให้ปี 2020 เป็นปีที่เราสามารถเปิดตัวโครงการใหม่ได้มากถึง 40 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 45,020 ล้านบาท เป็นโครงการแนวราบมากถึง 39 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 41,820 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนการเปิดตัวโครงการแนวราบมากที่สุดที่เราเคยดำเนินงานมา

ด้านผลการดำเนินงาน ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่เอพี ไทยแลนด์ สร้างรายได้สูงสุดตั้งแต่ดำเนินงานมาโดยเรามีรายได้รวมจากสินค้าแนวราบ กลุ่มคอนโดมิเนียม (100% JV) และธุรกิจอื่นๆ ได้สูงถึง 46,130 ล้านบาท โดยเฉพาะการรับรู้รายได้จากสินค้าแนวราบที่มากถึง 24,035 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมมือกัน โดยมี EMPOWER LIVING เป็น Vision / Mission ที่เปรียบเหมือนเป็นเข็มทิศในการนำาทางไปสู่ผลลัพธ์ที่เราตั้งใจ ภายใต้บทบาทหน้าที่สำคัญยิ่งในการเป็นผู้สร้าง และจัดหาสินค้าหรือบริการที่เกื้อหนุนให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอพี สามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ดี ในแบบที่ต้องการด้วยตนเอง (To create and provide the support that enables to live and enjoy life on their terms) พร้อมด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งเราได้เริ่มลงมือทำจริงกับพนักงานในทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2017 ประกอบด้วย 1) INDEPENDENT RESPONSIBLE LEADERS สร้างผู้นำอิสระ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันที่มากกว่า ภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อตนเอง ลูกค้า คู่ค้า และเพื่อน ร่วมงานดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า มากกว่าข้อกำหนดของบริษัท 2) INNOVATIVE CULTURE สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมด้วยการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีระบบคิดตามหลัก DESIGN THINKING และ 3) EVERYTHING DIGITAL การทรานฟอร์มทุกมิติของการดำเนินงานเข้าสู่ระบบดิจิตอล เพื่อเป็นรากฐานในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เอพี ไทยแลนด์ต้องเตรียมการยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ ปี 2021 ความท้าทายจากรอบด้านจะยังคงอยู่ เศรษฐกิจโลกน่าจะเดินมาถึงจุดที่ต่ำที่สุด ซึ่งสวนทางกับภาพการฟื้นตัวที่จะค่อยเป็นไปอย่างช้าๆ โดยเอพี ไทยแลนด์ เราพร้อมที่จะเดินหน้าโดยยังคงมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจเดิม คือ EMPOWER LIVING โดยในปี 2021 นี้เราวางแผนเปิดตัวโครงการประมาณ 34 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 43,000 ล้านบาท และเรามั่นใจว่า EMPOWER LIVING จะยังคงเป็นเข็มทิศสำคัญในการนำาพาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอดจนสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับเรา

ผมในนามของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ผู้ถือหุ้นและหุ้นกู้รวมถึงพันธมิตรทุก ท่านที่เช่่อมั่นและให้การสนับสนุนเอพีเป็นอย่างดีเสมอมา ผมหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมเดินไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนี้ด้วยกันตลอดไปครับ